Játékszabály

„Töltsd fel a kódot és nyerj” - Verbena nyereményjáték részvételi-, és játékszabályzata
 

Az I.D.C. Hungária Zrt. (továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi- és játékszabályzatban részletezett nyereményjátékot szervez (a továbbiakban együtt: Játék).

1. Részvételi feltételek

A Játékban kizárólag a 2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső nem cselekvőképtelen*, állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.* kivéve PTK 2:14.§ (1) és (2) . bekezdésében foglaltakat
A nyereményjáték időtartama, promóciós időszak: 2019. 10. 01, 00:01– 2019. 12. 30, 23:59

2. A Játékban részt vevő termékek köre:

A Játékban az I.D.C. Hungária Zrt. által Magyarországon kiskereskedelemben forgalmazott, alábbiakban felsorolt termékek promóciós csomagolású fogyasztói kiszerelései vesznek részt: Verbena keménycukorka Csipkebogyó ízben 60g, Verbena keménycukorka Hársfavirág ízben 60g, Verbena keménycukorka Zsálya ízben 60g, Verbena keménycukorka Gyömbér ízben 60g, Verbena keménycukorka Citromfű ízben 60g, Verbena keménycukorka Eukaliptusz ízben 60g, Verbena keménycukorka Levendula-áfonya ízben 60g, Verbena Sugar Free keménycukorka Csipkebogyó ízben 60g, Verbena Sugar Free keménycukorka Bodza ízben 60g, Verbena Sugar Free keménycukorka Gyömbér ízben 60g, Verbena gumicukor Csipkebogyó ízben 60g, Verbena gumicukor Bodza ízben 60g, Verbena gumicukor Aloe vera - Szőlő ízben 60g, promóciós csomagolású termékek.

A játékban az I.D.C. Hungária dolgozói és a társasággal jogviszonyban álló, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1 és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Szervező a nyereményjáték keretében megközelítőleg 1.200.000 db promóciós csomagolású terméket hoz forgalomba, melynek mindegyike egy 8 karakterből álló kódot tartalmaz.

3. A Játék menete:

Vásároljon promóciós csomagolású Verbena termékeket.

A Játékosnak a csomagolás belsejében található kódot lehetősége van a www.verbena.hu weboldal megfelelő menüpontjában előzetes regisztráció után feltölteni.

A kódfeltöltés során a Játékosnak a csomagolás belsejében található kódot, valamint a Verbena termék ízét is kötelezően meg kell adnia, a játékban csak így tud részt venni. A cukorkák ízesítésének megnevezése megtalálható a csomagoláson.

Amennyiben a Játékos a játékban résztvevő kódot töltött fel, úgy a honlap válaszüzenetként azonnal tájékoztatja a Játékost, hogy az alkalmazott kód feltöltés eredményeként nyert-e a feltöltő, vagy sem.

Az online nyerési mechanizmus, az úgynevezett „nyerő időpontok” elvét követi, amely értelmében a Szervező, előre kisorsolt időpontokat alkalmazza. A nyertes mindig az érintett nyerőidőpontot követő első kódfeltöltő. A nyerő időpontok titkosak, csak a közjegyző, a Szervező illetékes munkatársa, illetve a nyereményjáték weboldalát készítő személy ismerik azokat.

Napi, Heti és Havi Nyeremények nyerő időpontjai

A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően, 4. pontban megnevezett napi, heti és havi (30 naponta) nyereményekre vonatkozóan nyerő időpontokat sorsol, a Játék teljes időtartamának tekintetében tehát naponta 1db, hetente 1db, havonta 1db, összesen 107 db nyerő időpontot sorsol ki.
A nyerő időpontok naponta reggel 6 óra (06:00:00) és éjfél (23:59:59) közötti időtartamokra vonatkozóan, véletlenszerű eloszlásban kerülnek kisorsolásra.

A nyerő időpontok meghatározása közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet a Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Szervező székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

Amennyiben a honlapon azt kapja válaszüzenetként, hogy a feltöltő Játékos nyert (és a honlap megnevezi a nyereményét), úgy a Szervező, a regisztráció során rögzített postacímre 60 naptári napon belül megküldi a tárgynyereményét postán.
Amennyiben a Játékos által feltöltött kód, nem nyerő időpontban került feltöltésre, tehát nem nyert, erről visszajelzésképpen a honlap „sajnos nem nyertél, próbálkozz újra” felirattal tájékoztatja és a Játékost nem illeti meg nyeremény.

Minden Játékos, aki a promóciós időszak alatt érvényes kódot töltött fel –függetlenül attól, hogy nyert-e vele, vagy sem - automatikusan részt vesz a fődíj sorsoláson.

Hamisított vagy manipulált csomagolások érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő csomagolások érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
Egy promóciós csomagolás csak egyszer használható fel, egyszer jogosít nyertességre.

Egy játékos a játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a weboldalon.
Egy játékos a játék időtartama alatt korlátlan számú pályázat beküldésére jogosult, azaz korlátlan számú promóciós csomagolást válthat be, és korlátlan számú kódot jogosult feltölteni. Amennyiben ugyanazt a kódot a játékos többször tölti fel, úgy a szervező az első feltöltött kódot regisztrálja, a további, ugyanazon kódot tartalmazó feltöltések esetén a játékos hibaüzenetet kap arról, hogy a kód már feltöltésre került és ezen feltöltést a játék során nem veszi figyelembe.

4. Sorsolás, nyeremények

Nyeremények:
a játék időtartama alatt, nyerő időpontos mechanizmus alapján, kiosztásra kerül

 • - naponta 1db Sencor típusú smoothie készítő gép;
 • - hetente 1 db légtisztító készülék;
 • - havonta 1 db páros wellness hétvége az Avalon Resort & Spa Parkban.

Ezenkívül a játék végén sorsolás útján egy nyertest sorsol ki, aki megnyeri a fődíjat:

 • ● 1 db Izlandi utazást 2 fő részére

A Játékos ellenőrizheti feltöltött kódjait a „profilom” menüpontban.

A napi és heti nyeremények esetében a Szervező a nyertessel felveszi a kapcsolatot kiértesítő e-mailben vagy telefonon.
A Szervező a kapcsolatfelvétel után a nyertes Játékos, játékra történő regisztrációja során megadott postacímre megkísérli a napi és heti nyeremény kézbesítését, a nyerést követő 60 naptári napon belül. Amennyiben a kézbesítés sikertelen volt, úgy a regisztráció során megadott telefonszámon 3 alkalommal kísérli meg a Szervező felvenni a nyertessel a kapcsolatot, majd további két alkalommal a megadott e-mail címen.

A Szervező a nyertes Játékos, játékra történő regisztrációja során megadott e-mail címre megkísérli a havi nyereményt kézbesíteni, a nyerést követő 60 naptári napon belül. Amennyiben a kézbesítés sikertelen volt, úgy a regisztráció során megadott telefonszámon 3 alkalommal kísérli meg a Szervező felvenni a nyertessel a kapcsolatot, majd további két alkalommal a megadott e-mail címen.

Ha a kapcsolatfelvétel, illetve a kézbesítés sikertelen, úgy a nyertes feltöltést követő első kódfeltöltő válik a nyereményre jogosulttá és a fent leírtak szerint ismételten megtörténik a nyeremény kézbesítése.
A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.

Szervező a Játék időtartama alatt sorsolással

 • ● 2019 10.01. 00:01 és 2019.12.30. 23:59 között érvényesen beküldött Pályázatok közül 2020 01. 06. napján 14 óra 00 perckor közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 1 (egy) darab izlandi utazást sorsol ki.

A fődíj sorsolásának alkalmával 1 fő nyertes és 5 fő pótnyertes kerül kisorsolásra közjegyző jelenlétében. A pótnyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Fődíjra.

Elsőként a fődíj nyertest sorsoljuk, majd a pótnyerteseket. A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

 • ha a nyertes a személyi azonosságát nem tudja igazolni,
 • ha a Szervező a sorsolást követően többszöri próbálkozás ellenére sem éri el a nyertest, valamint
 • ha a nyertes pályázata más okból érvénytelen a Játékszabályzat szerint

A nyeremények készpénzre, vagy egyéb kedvezményre nem válthatók.

A sorsolás nyilvános. A sorsolás helyszíne: I.D.C. Hungária Zrt. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 3.

A feltöltött kódot tartalmazó csomagolást a Játékosnak a játék végétől számított 90 (kilencven) naptári napig sértetlen és jól olvasható állapotban kell megőriznie és azt a szervező ez irányú kérése esetén bemutatnia. Amennyiben a bekérésnek a Játékos nem tud eleget tenni, úgy, a Játékosnak megítélt nyereményre való jogosultságát a Szervező felülbírálhatja és pótnyertesnek adhatja át.

A főnyereményt a Szervező által meghatározott, a nyertessel előzetesen egyeztetett helyszínen adja át a nyertesnek, egy előzetesen egyeztetett időpontban. Amennyiben a nyertes nem tudja/akarja átvenni a nyereményét, automatikusan a pótnyertesek lépnek a helyébe. A nyertes kódot tartalmazó csomagolást a Szervező bekérheti. A nyertes személyét igazoló dokumentumot (személyi igazolvány) a Szervező ellenőrzésre bekéri.

A sorsoláson minden, a promóciós időszakban regisztrációt követően, valamennyi valós adattal feltöltött, játékban résztvevő kód részt vesz. A Játékos, a kód feltöltésével automatikusan elfogadja a Játékszabályzatot.
A Szervező, a napi nyertesek névsorát tárgynapot követő napon közzéteszi a www.Verbena .hu weboldalon.
A Szervező, a heti nyertesek névsorát tárgyhetet követő napon közzéteszi a www.Verbena .hu weboldalon.
A Szervező, a havi nyertesek névsorát tárgyhót követő napon közzéteszi a www.Verbena .hu weboldalon

A Szervező a fődíj sorsolás eredményét, a nyertesek névsorát a sorsolást követő 10 munkanapon belül a www.Verbena.hu weboldalon nyilvánosságra hozza, és nevük kisorsolásáról a regisztráció során megadott telefonszámon értesíti őket. Összesen 3 alkalommal kísérli meg a Szervező felvenni a telefonos kapcsolatot, 2 alkalommal pedig a megadott e-mail címen keresztül. Ezt követően pótnyertes részére kerül átadásra a nyeremény. (A pótnyertesek sorrendje megegyezik a kihúzás sorrendjével.)

A Szervező a 06-24/525-534-es telefonszámon felvilágosítást ad a Játékot érintő, Promóciós kérdéssel kapcsolatban hétköznapokon 9-16h között. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve a település megjelölésével jelenik meg.
A fődíj nyertesek a nyeremények átvételére, a sorsolást követő 90 napon belül jogosult(ak).
Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos(ok) a nyereményüket az erre nyitva álló határidőn belül nem vennék át, úgy annak bruttó, forgalmi értékét a Szervező a vonatkozó szabályok szerint játékadóként fizeti be a központi költségvetésbe. A nyeremények adóvonzatát a Szervező vállalja.

5. Felelősség vállalás

A Szervezőt a Játékosok téves adatszolgáltatásáért, a pályázatok hiányosságáért/hibáiért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem megfelelő kódbeküldés) semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával/szolgáltatójával szemben érvényesítheti.

A Szervező kizárja a felelősségét minden a www.Verbena.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjat a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően úgy ezen esetekre a Szervező a felelősségét kizárja. A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Ha a játékos adat-, illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhellyel, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező a felelősségét kizárja.

A játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiai függvénye és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívül álló tényező, mint pl. (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati terheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Szervező az e pontban meghatározott körülményekből fakadó felelősségét kizárja.

6. Kizárás

A jelen játékszabályzat szabályainak megsértése, illetve csalás a Játékos játékból való kizárását vonhatja maga után, és a Szervező fenntartja magának a jogsértővel szembeni bírósági eljárás kezdeményezésének jogát. Amennyiben a promóció során jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal (akár a márka közösségi oldalain) vagy ennek megalapozott gyanúja merül fel, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
A játékkal kapcsolatos valamennyi reklamációt írásban kell eljuttatni a Szervező székhelyének címére (2310. Szigetszentmiklós, Leshegy u. 3.). Reklamációt a Szervező a játék lezárását követő egy hónapon túl nem vesz figyelembe.
A Játékról információk találhatóak a boltokban elhelyezett reklámanyagokon, sajtóhirdetésekben és a www.Verbena.hu weboldalon. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a www.Verbena .hu internetes címen érhető el.

7. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

A Játékos tudomásul veszi, hogy a játék során adatait önkéntes hozzájárulás útján bocsájtja a szervező rendelkezésére.

A Játékos a promócióban való részvétellel (a weboldalon történő regisztrációval) automatikusan tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy személyes adatai (neve, címe, telefonszáma esetleg e-mail címe) a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció lebonyolítására felhasználhassa. A játékos személyes adatait további marketing célokra abban az esetben használja fel a Szervező, ha a regisztráció során a Játékos, ehhez kifejezetten hozzájárulását adja. Abban az esetben, ha kiskorú tölti fel a promóciós csomagolásban szereplő kódot, a törvényes képviselő hozzájárulását a Szervező megadottként kezeli, a szülői hozzájárulás megadottságával kapcsolatosan a Szervező kifejezetten kizárja felelősségét.

A játékosok a játékban történő részvétellel tudomásul veszik az alábbiakat:

 • - a Szervező, mint adatkezelő, valamint a lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeli, illetve dolgozza fel;
 • - a nyertes játékosok nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és a lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja, amely vonatkozik különösen a weboldalon történő feltüntetésre;
 • - a játékosok által megadott személyes adatokat – amennyiben a weboldalon az adott mező kipipálásával ehhez hozzájárultak – a Szervező és a Lebonyolító, mint reklámügynökség a szervező marketing- kapcsolattartás érdekében célhoz kötötten kezelheti és használhatja fel;
 • - Amennyiben a játékos a regisztrációkor önkéntesen, választhatóan megadta a születési évét, azt a szervező mint adatkezelő a nyereményjátékkal kapcsolatos anonim statisztika készítésére használja fel.
 • - a játékos hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és a Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;
 • - a játékosok részvételükkel minden tekintetben elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését;
 • - a megadott adatok kezelője az I.D.C Hungária Zrt., míg az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából DONE Digital Kft. végzi, mint adatfeldolgozó;

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik. A Szervező lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a játékos bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatainak kezeléséről, illetve kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen 2310. Szigetszentmiklós, Leshegy u. 3. vagy az info@Verbena .hu e-mail címen.
A játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga.
A játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéshez az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozáshoz való jogát a GDPR és a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján gyakorolhatja.
A játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszait, illetve jogainak megsértésének megállapítását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtott panaszával vagy Bírósághoz történő keresetbenyújtásával gyakorolhatja.
A Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó gondoskodik a játékos személyes adatainak biztonságáról és megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárásokat és szabályokat, amelyek a játékosok személyes adataik megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a játékosok által rendelkezésre bocsájtott sz4mélyes adatokat bizalmasan kezelik.
A játékosnak bármikor lehetősége van arra, hogy a Szervezőhöz forduljon abból a célból, hogy a Szervező által további megkeresésekre ne kerüljön sor. Ezen nyilatkozatát a játékos az info@Verbena .hu e-mail címre vagy a társaság ezen játékszabályzatban meghatározott címére küldheti el.
A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény vagy ajándék átadása előtt kérelmezi.
A társaság adatvédelmi tájékoztatója a www.Verbena .hu weboldalon érhető el.

8. Vegyes rendelkezések

A jelen játékra és a játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

I.D.C. Hungária Zrt.
Szervező